Søknad om permisjon

Trenger du som elev eller lærling permisjon, kan du søke om dette.

Du kan få permisjon på grunn av sykdom, militærtjeneste, fødselspermisjon eller andre årsaker.

Du kan søke fulltidspermisjon eller delvis permisjon. Søker du om delvis permisjon, må du legge ved en plan fra skolen om gjennomføringen av skoleårene.

Du må alltid legge ved dokumentasjon som bekrefter at du ikke kan gå på skole. Det kan være attest på du er syk, har eller skal ha fødselspermisjon eller militærtjeneste eller annet.

Snarveier

Kontakt